Blogs (CC-BY-NC-ND-4.0)

Een kijk op de nieuwe Omgevingswet

Nu de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet van kracht zijn geworden, bestaat er een gelegen moment om het samenspel tussen deze onderwerpen eens van dichtbij te aanschouwen. Het is nog niet  ...